Danilo Lokar - Tri novele

datum: 30.07.2012

kategorija: Splošne novice

Ob 120 letnici rojstva pisatelja Danila Lokarja in 70 letnici požiga Ustij smo v Lavričevi knjižnici izdali knjigo Danila Lokarja Tri novele.

Danilo Lokar - Tri noveleVodilna novela Sodni dan na vasi opisuje  požig Ustij  8.avgusta 1942. Pri pripravi objave nas je vodilo Lokarjevo pismo Božidarju Jakcu z dne  9.7.1945, v katerem piše, da mu pošilja »še ostali dve novelici, ki bi tvorili s prvo, Sodnjim dnem, nekako celoto in enoto. Ne vem, kako bodo sprejete, a če bodo, bi ostale v tej vrsti, kot sem jih poslal in bi tvorile drobno knjižico. Naslov bi nosila prva Sodnji dan na vasi, vrstni red bi bil nato Pesterna, Brata.«
Novelo Pesterna je kasneje predelal in jo naslovil Za frontami.

 Novele leta 1945 niso bile »sprejete«, kasneje jih je objavil v tržaških Razgledih (Sodni dan na vasi 1946,  Pesterna, ki jo je predelal in naslovil Za frontami, 1947, Brata 1950). Njihova umetniška vrednost, globoka humanost in stilna posebnost je bila opažena mnogo let pozneje, po izidu knjige Sodni dan na vasi (1958), in nagrajena s Prešernovo nagrado leta 1959.

Ob tem jubilejnem natisu smo se odločili uresničiti to Lokarjevo zamisel in zato smo novele izdali v predlaganem vrstnem redu v drobni knjižnici, kot si je pisatelj zamislil. Dodana je poglobljena in izčrpna spremna beseda profesorice Ivane Slamič, velike poznavalke  življenja  in literarnega ustvarjanja  Danila Lokarja.
Avtorske pravice za  objavo treh novel nam je odstopil Lokarjev nečak Miha Lokar.
Novele so natisnjene  po besedilu, kot je objavljeno v knjigi Sodni dan na vasi (Cankarjeva založba 1958).

Želeli smo, da bi bila knjiga tudi na izgled prijetna in bralcem prijazna. Zato smo izbrali rahlo toniran papir, ustrezno barvo tiskarskega črnila in ne črno, poskrbeli smo, da je oblika pisave in velikost črk taka, da je knjiga lažje berljiva.

S posebno skrbjo smo oblikovali naslovnico in cel ovitek knjige. Na notranjo stran  smo natisnili faksimile Lokarjevega pisma Jakcu dne 9.7.1945. Isto pismo smo v zelo svetlem tonu natisnili tudi na zunanji  strani platnice kot podlago. Na naslovnici je Jakčeva risba  pisatelja, ki je nastala v začetku leta 1945 v Črnomlju. Portret (original hrani Lavričeva knjižnica) je narisan s svinčnikom na tanjšem svetlomodrem papirju. Zanimiv pa je tudi, ker v ozadju vidimo narisan zemljevid zahodne Slovenije z Istro in Kvarnerskim zalivom in nakazano Italijansko Jugoslovansko državno mejo.
Na zadnji strani platnice je z besedami Ivane Slamič  naveden razlog in pomen natisa treh Lokarjevih novel, na notranjih zavihkih pa je kratek življenjepis  pisatelja in pa podatki o risbi na naslovnici.

Knjiga obsega 104 strani. Pripravo za tisk in sam tisk so pripravili v tiskarni Sedmak v Ajdovščini. Knjiga je narejena v šivani vezavi, tiskana je v 650 izvodih. Dobite jo lahko v Lavričevi knjižnici v Ajdovščini.

Ajdovščina, 20. julija 2012

Pripravila:
Zdenka Žigon