Zapisi o Lokarju

Pogovori s pisateljem
Pogovor s pisateljem Danilom Lokarjem ob osemdesetletnici življenja. Naši razgledi XXI/1972, št. 9.
preberi zapis v celoti....
Slovenska literarna zgodovina in Lokarjevo delo
Lokarjeva prva knjiga Podoba Dečka je izšla 1956. Že naslednje leto, 1957, je Stanko Janež Lokarja vključil v 2. izdajo svojega dela Zgodovina slovenske književnosti. Objavil je daljše besedilo in pisateljevo fotografijo.
preberi zapis v celoti....
Seminarske, diplomske naloge in doktorska teza o Lokarjevem delu
Vilma Marinčič: Literarno delo Danila Lokarja (seminarska naloga). (Leto nastanka: neznano. Delo je ohranjeno v Lokarjevi zapuščini v NUK.)...
preberi zapis v celoti....
Portret otroške duševnosti, Kajetan Kovič
V »Podobi dečka« je namreč zelo malo tradicije v slabem pomenu besede, nasprotno; iz knjige diha nekaj svežega in razburljivo privlačnega. Pisatelj se je izognil suhoparnemu opisovanju dogodkov, ki bi v sklenjeni verigi ne mogli posredovati tega, kar lahko posreduje rafiniran izbor najrazličnejših situacij.
preberi zapis v celoti....
Tone Pavček, Odkritje pisatelja
Pisateljski svet Danila Lokarja predstavljajo ljudje in kraji dela slovenske Primorske, ki je po prvi vojni ostal v Italiji. Časovno segajo pripovedi novel tja do prve vojske in se končujejo v letih partizanščine.
preberi zapis v celoti....
Odlomek iz pisma Vena Pilona Danilu Lokarju
Tvoj »Sodni dan na vasi« mi je bil veliko razodetje v Parizu. S »Podobo dečka« si iz Gorice napravil ogromen skok pod Čaven in na Ustje.
preberi zapis v celoti....
Jože Šifrer v Sodobnosti o zadnjih dveh knjigah Danila Lokarja
(Dva obraza dneva. Spremno besedo napisal Lino Legiša. Izdala Cankarjeva založba. Ljubljana 1962 in Z glavo skozi zid. Izdala Državna založba Slovenije. Ljubljana 1963.)
preberi zapis v celoti....
Dimitrij Rupel, Danilo Lokar, Božična gos
… Pripovedi so različne – od drobnih zapiskov o preminevanju naravnega življenja in malo usodnih provincialnih dogodkih do družbene kritike, ki je izražena skoz individualne patološke primere, in sicer na ravni čustvenega toka, ki razkosava staro monolitno pripoved, ko je pisatelj vnaprej vedel za namen in izid.
preberi zapis v celoti....
Marijan Brecelj in Danilo Lokar
Marijan Brecelj, slavist in bibliotekar, je od Lokarja mnogo mlajši ajdovski rojak. Je izjemno natančen raziskovalec Lokarjevega življenja in dela; iz vsega, kar je o Lokarju napisal, veje globoko spoštovanje pisatelja in občudovanje njegovega dela.
preberi zapis v celoti....
Slovesni nagovor Ivane Slamič ob 120 letnici rojstva Danila Lokarja, 9. maj 2012
Dvorana prve slovenske vlade, 9. maj 2012 Spoštovani, današnji dogodek je v 120 letih v Lokarjevem rodnem mestu drugi po vrsti v pisateljevo čast ali v njegov spomin, če ne upoštevamo literarnih večerov, ki jih je ob izidu izborov iz njegovih del Dom je jezik in Burja pred tišino pripravila ajdovska knjigarna Naša knjiga.
preberi zapis v celoti....