Seminarske, diplomske naloge in doktorska teza o Lokarjevem delu

Vilma Marinčič: Literarno delo Danila Lokarja (seminarska naloga). (Leto nastanka: neznano. Delo je ohranjeno v Lokarjevi zapuščini v NUK.)

Ivana Baloh: Sodni dan na vasi. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1960.  

Ela Gričar: Danilo Lokar in njegovo delo (monografska skica). Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1961.  

Marija Črnilec: Tipi novel med obema vojnama. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1966.  

Ivana Slamič: Socialni in nacionalni problem v delu Danila Lokarja. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1971. (Diplomska naloga je bila istega leta objavljena v reviji Prostor in čas III/1971, št. 7/8 in št. 9/10.)

Casimira Blasi: Človek in zemlja v delih Danila Lokarja (L'uomo e la terra nelle opere di Danilo Lokar. Tesi di laurea. Universita degli studi di Trieste, Facolta di lingue e letterature straniere, Udine 1975.  

Mojca Živojinović: Danilo Lokar – začetna novelistika. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1982.  

Bruna Štanc (Vuga): Danilo Lokar: Dom je jezik. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,  

Ivan Mermolja: Problem slikarstva oziroma umetnosti v delu Danila Lokarja. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 1983.