Tone Pavček, Odkritje pisatelja

Danilo Lokar, Sodni dan na vasi. V: Ljudska pravica, 10. maj 1958.  

Pisateljski svet Danila Lokarja predstavljajo ljudje in kraji dela slovenske Primorske, ki je po prvi vojni ostal v Italiji. Časovno segajo pripovedi novel tja do prve vojske in se končujejo v letih partizanščine. V ta časovni okvir so se uvrstile zgodbe, ki se sicer same po sebi, motivno ne ločijo dosti od podobnih znanih zgodb in motivov drugih pisateljev, bodisi motiv izseljencev (Pod sodom), socialni motiv žene s kopico otrok (Igra dneva), pred vojno priljubljen motiv defektnega človeka (Maj), ali poveličevanje kmečkega življenja, kot je v tej knjigi sončna in sočna idila »Na počitnice«. Vendar, ko prebiraš tu te zgodbe in te motive, je, kakor da jih nisi še nikjer bral in nikjer slišal. Nove so te zgodbe tako zaradi odnosa pisatelja do snovi, do življenja in sveta, kakor tudi zaradi načina pisanja. Kakor presenečata v njih umetniška objektivnost, ki ne dopušča niti sence črno belega pisanja, pa naj gre za prikazovanje prijateljev ali sovražnikov, in psihološka poglobljenost, prav tako osvaja nenavadna poetičnost, s katero pripoveduje pisatelj svoje zgodbe.    

(Dele besedila označila krepko ISl.)