Dnevniki Danila Lokarja

V Lokarjevi zapuščini, ki jo hrani NUK, so dnevniki od 1955-66 (5) in od 1966-80 (6). Mnogi so potopisni. V zapuščini, ki je ostala v Ajdovščini, v Lokarjevi hiši Prešernova ulica 15, in jo hrani nečak Miha Lokar, je ohranjenih 13 ta hip dostopnih dnevnikov. Lokarjeva knjižnica bo urejena šele jeseni 2012, in sicer v Lokarjevi hiši. Vse njegove knjige so spravljene v več kot 60 škatlah (velikost 70 x 40 x 40 cm). V njih bomo prav gotovo odkrili še mnoge dnevniške zapise, listke, najrazličnejših vrst in oblik, saj je Lokar pisal na vse, kar je bilo papir in kar je imel pri roki. 

Lokar ni pisal samo v eno beležko, en zvezek, temveč v več istočasno: v ene je zapisoval literarne načrte, v druge svoje misli o prebranih knjigah, videnih gledaliških predstavah ali filmih. Vanje je dodajal listke z zapisi - utrinki, časopisne izrezke, vstopnice za gledališke predstave, račune, avtobusne vozne listke, … Dnevniki so zapis o Lokarjevem potovanju skozi čas in prostor, o njegovem sprejemanju dogodkov, usod, sebe samega, odnosa do sodobnikov, družine: očeta in matere, bratov in sestre, strica Arturja, deda Hmelaka. Prebiramo kritične, včasih ostre misli o nekaterih ljudeh, spoznavamo popravke razmišljanj o njih. V njih so tudi zapisi v nemščini, italijanščini, francoščini, italijanščini. V španščini  so prepisi citatov iz literarnih del. V nemščini so, poleg literarnih razmišljanj, citatov iz nemške literature, dosledno zapisane diagnoze. 

Bralčevo prebiranje dnevnikov je skrivno  potovanje po zavitih stezah, poteh, rovih, podzemlju in bleščečih vrhovih Lokarjeve duše.  

Nečak Miha Lokar hrani:  

Dnevnik od 9.12 1934 do 22. februarja 1941,

Dnevnik od 24. februarja 1941 do 26. decembra 1965,

Prve beležke. Ajdovščina, 25. 5. 1946 do 26. 8 1979,

Dnevnik od 30. marca 1985 do 24. 9. 1987 (nastajal je v Domu upokojencev Tabor v Ljubljani)

Zapisi o prebranih knjigah, začetek pisanja 1. 1. 1966, kasnejši vpisi so brez datumov,

Žepni koledarček za leto 1927, prvi vpis 17. 10. 1930,

Žepni koledarček za leto 1933, naslov Načrti, prvi vpis 5. 3. 1933

Žepni koledarček za leto 1929, prvi vpis 16. 5. 1934,

Zvezek, velikosti A6, prvi vpis leta 1919 (seznam opreme za ordinacijo), vsi drugi vpisi v njem, do leta  1982, so seznam prebranih literarno zgodovinskih, esejističnih, literarno teoretični knjig in knjig o likovni umetnosti. Šele ko bo urejena njegova knjižnica, bomo vedeli, ali je to tudi seznam njegovih knjig.

Zvezek velikosti A6 je delno vpisna knjiga njegovih knjig od 1921 dalje, v njem pa so tudi zapisi o prebranih knjigah.  

Ohranjeni, a trenutno nedosegljivi, so še:

Dnevnik od januarja 1966 do odhoda v Dom upokojencev Tabor v Ljubljani februarja 1985, ki obsega 1006 strani velikosti A4. 

Oranžni zvezek velikosti A5, v katerega je pisal po februarju 1985.

Žepni koledarček EDINOST za leto 1921, prvi vpis dan vseh svetih 1928, ter še eden, v katerem je tudi zapis o njegovem prvem zdravniškem obisku na domu