Pogovori s pisateljem

Služiti resnici 

Pogovor s pisateljem Danilom Lokarjem ob osemdesetletnici življenja. Naši razgledi XXI/1972, št. 9.  

… še verjamete v človeka …?  

V življenju je poglavitno, da resnico živiš, da resnici slediš, da resnico odkrivaš, spoznavaš. Pod tem pogojem tudi še verjamem v človeka, ali samo pod tem pogojem. Logika zgodovine je po dveh svetovnih vojskah res nalomljena, ni pa v temeljih spodkopana. Nekatere temeljne življenjske vrednote je pod pogojem resnice še mogoče obnoviti, vendar je to zadnji in edini ozek izhod. O iskanju resnice sem večkrat razmišljal, še zadnjič v igri Možic. Le nobenega slepomišenja in samoprevare več. – O zgodovini bi človek spričo dveh svetovnih vojn obupal, še toliko bolj, če pomislimo, do kakšnega uničenja bi lahko prišlo z današnjimi sredstvi. To je obupno toliko bolj, če se spomnimo na vzroke in okoliščine, ki so obakrat sprožile strašne mehanizme. Vendar je prinesla družbena revolucija socialno skrbstvo, socialno zavarovanje, mogočen sistem notranje socialne varnosti. To bi odpiralo boljše perspektive.  

Katere moralne vrednote bi postavili na prvo mesto …?  

Na prvo mesto bi vendarle – popolnoma subjektivno – postavil lepoto, ker vključuje druge kategorije. Tudi resnica, tudi ljubezen, tudi človek in narava so vključeni prav v lepoto, ki v življenju tako ostro loči obstoj kategorij. …